Skiedikliai

Kodas Foto Pavadinimas Paskirtis
 
Acetonas naudojamas kaip skiediklis
 
Benzenas naudojamas vaistų, plastiko, sintetinio kaučiuko, dažų gamybai
 
N-Butanolis (Butilo spiritas) naudojamas kaip tirpiklis dažų pramonėj, dervų ir plastifikatorių gamyboje
 
Butilacetatas naudojamas nitrodažų ir nitrolakų skiedimui
 
Butildiglikolis naudojamas kaip dervų, riebalų, alejų tirpiklis ; kaip metalinių paviršių nuriebalintojas
 
Hidrazino hidratas 55-64% naudojamas kaip putodaris ruošiant polimero putas, chemijos pramonėje vartojamas kaip reduktorius, tirpiklis, taip pat yra raketų degalų komponentas
 
Izopropanolis (Izo-propilo spiritas) naudojamas kaip priedas alyvoms, siekiant pagerinti jų kokybę pagal antikorozinės savybės ir užšalimo temperatūrą
 
Ksilenas naudojamas kaip valymo agentas plienui, kaip pesticidas, dažų skiediklis
 
Metileno chloridas (Dichlormetanas) naudojamas kaip tirpiklis ir nuriebalintojas
 
Metiletilketonas (MEK) naudojamas kaip tirpiklis tipografiniams dažams, klijams, lakams
 
N-metilpirolidonas naudojamas kaip tirpiklis, dažų gamyboje
 
Perchloretilenas (Tetrachloretilenas) naudojamas cheminiam drabužių valymui, kailių išdirbimui, metalų paviršių nuriebalinimui
 
Skiediklis 646 (Solventas A) naudojamas lakų, dažų, glaistų skiedimui, dažymo įrankių plovimui
 
Terpentinas naudojamas kaip tirpiklis dažams, lakams
 
Tetrahidrofuranas naudojamas kaip tirpiklis celiuliozės eterių, alkidinių dervų, sintetinio kaučiuko, PVC, metaloorganinių junginių
 
Toluenas naudojamas kaip tirpiklis polimerams, dažų ir lakų tirpiklių gamyboje
 
Trichloretilenas naudojamas kaip dažiklių, bitumų, dervų tirpiklis
 
Vaitspiritas naudojamas kaip lakų ir dažų tirpiklis
Rasta produktų: 18
-
Mes atstovaujame